facebook Plataforma Sant Boi facebook Plataforma Sant Boi facebook Plataforma Sant Boi
Plataforma Sant Boi
 
 
 
 
 
Can Carreres Vell
a
a
 
 
  Projecte Municipal

 

L’Ajuntament de Sant Boi vol reactivar l’edificabilitat de Can Carreres Vell, modificant els acords amb la ciutadania ara fa més de 20 anys i tot ignorant les noves dades globals com la COVID o l’emergència climàtica entre d’altres. Per això proposem salvaguarda integral de la Vall de Can Carreres, ampliant el Parc del Montbaig. Introduir una gestió pública coherent amb l’ajut de convenis de Custòdia del Territori. Una gestió pública forestal amb criteris de millora i d’augment de la biodiversitat i tractament de les zones periurbanes més acostades a les zones ja construïdes com a parcs de transició cap a les zones forestals. Amb una protecció de la qualitat de l’aigua i dels cursos fluvials de les rieres, assegurant les dinàmiques naturals. Tot exportant els drets edificables que encara queden a altres espais de la ciutat pendents com el sector de la Central de la FECSA.

Hauríem de perdre l’oportunitat de crear un gran model de Parc Ambiental?

Defensem Can Carreres!

 

 
 
 
  Cronología
Setembre 2021
Consulta prèvia per modificar els acords de la Vall de Can Carreres.

 
2021
S’ha donat compliment als drets edificatoris de particulars en altres zones de la ciutat, s’ha fet la compensació als propietaris de les zones no edificables i s’ha mantingut l’expectativa constructora del sector de Can Carreres Vell. Però tot allò que afectava al guany públic dels terrenys i els equipaments no s’ha dut a terme, fins i tot els propietaris compensats segueixen fruint de les seves antigues propietats que no han estat reclamades per l’Ajuntament. Les zones agrícoles abandonades s’han anat poblant de pins i arbustos que, com en el cas de l’oliverar han desdibuixat el patró agrari del lloc.  
     
2001
Acord polític amb el moviment veïnal i grups ambientalistes de Sant Boi de Llobregat, per defensar la Vall de Can Carreres d’una gran part d’edificació traspassant-la a altres zones internes de la ciutat.  
 
 
 
Plataforma dels bens comuns de Sant Boi de Llobregat