facebook Plataforma Sant Boi facebook Plataforma Sant Boi facebook Plataforma Sant Boi
Plataforma Sant Boi
 
 
 
 
  Patrimoni a Sant Boi
 
 
 
 
 
  Volem ser una ciutat
sense patrimoni ?
 

La llei de Patrimoni esmena la protecció i defensa especial de tots els béns protegits al catàleg per ser gaudits pels ciutadans i transmesos en les millors condicions a generacions futures.

Sant Boi compta amb un gran nombre de béns immobles inscrits en aquest catàleg, però no tots es troben en bones condicions o són reconeguts per la majoria de la població.
Defensem el nostre
patrimoni cultural !

Només durant l’any 2019, dels 153.953€ de cultura, cap euro es va destinar a protegir o mantenir aquests immobles (en el cas dels públics) ni es va fer cap acció sobre els privats.

A més, 8 d’aquests bens -directe o indirectament- es troben amenaçats pels plans urbanístics actuals. No hauríem de posar en valor el nostre Patrimoni i la història local com generadora d’identitat?.

Donar a conèixer el nostre catàleg per els habitants i ser així un generador més de turisme al Baix Llobregat?
 
 
 
 
Plataforma dels bens comuns de Sant Boi de Llobregat