facebook Plataforma Sant Boi facebook Plataforma Sant Boi facebook Plataforma Sant Boi
Plataforma Sant Boi
 
 
 
 
 
Puig del Castell
a
a
 
 
  Projecte Municipal

 


L’Ajuntament de Sant Boi té projectat la urbanització de l’entorn Puig del Castell al barri Centre i Vinyets, agafant com referent el Pla Llevant La Parellada que va ser anul·lat pel Tribunal de Justícia.
Actualment no ha mostrat l’índex d’edificabilitat ni els espais verds que ocupa aquest Pla.

Hem de construir més habitatge tot i els indicadors d’1 de cada 10 pisos està buit?

Defensem el Castell!

 
 
 
  Cronología
Desembre 2020
L’Ajuntament presenta al Consell de districte Centre-Vinyets la proposta d’urbanitzar el Puig del Castell. Obre un període públic per rebre aportacions tot i que no mostra el pla d’edificació a la ciutadania.
Consulta prèvia - Vessant Est del Puig del Castell Modificació puntual de Pla General Metropolità

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma dels bens comuns de Sant Boi de Llobregat